คำว่า ' ดับเบิลคลิก ' ในภาษาจีน คือ 双击 ( Shuāngjī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 双击

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
状态zhuàngtài สถานะ
源代码yuándàimǎ ซอร์สโค้ด
上载shàngzǎi อัพโหลด
鼠标右键Shǔbiāo yòujiàn คลิกขวา
单击Dān jī คลิก

 

 

คำศัพท์น่ารู้