คำว่า ' ย่อเล็กสุด ' ในภาษาจีน คือ 最小化 ( zuìxiǎohuà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 最小化

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
上载shàngzǎi อัพโหลด
鼠标右键Shǔbiāo yòujiàn คลิกขวา
单击Dān jī คลิก
双击Shuāngjī ดับเบิลคลิก
提交tíjiāo ส่ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้