คำว่า ' ขยายใหญ่สุด ' ในภาษาจีน คือ 最大化 ( zuìdàhuà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 最大化

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
鼠标右键Shǔbiāo yòujiàn คลิกขวา
单击Dān jī คลิก
双击Shuāngjī ดับเบิลคลิก
提交tíjiāo ส่ง
最小化zuìxiǎohuà ย่อเล็กสุด

 

 

คำศัพท์น่ารู้