คำว่า ' ซูม ' ในภาษาจีน คือ 缩放 ( suōfàng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 缩放

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
提交tíjiāo ส่ง
最小化zuìxiǎohuà ย่อเล็กสุด
最大化zuìdàhuà ขยายใหญ่สุด
锁定suǒdìng ล็อค
预览yùlǎn ดูตัวอย่าง

 

 

คำศัพท์น่ารู้