คำว่า ' เกตเวย์ ' ในภาษาจีน คือ 网关 ( wǎngguān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 网关

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
锁定suǒdìng ล็อค
预览yùlǎn ดูตัวอย่าง
缩放suōfàng ซูม
较大jiàodà ขยายใหญ่ขึ้น
缩小suōxiǎo ย่อขนาด

 

 

คำศัพท์น่ารู้