คำว่า ' พื้นที่ ' ในภาษาจีน คือ 地区 ( dìqū )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 地区

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
缩放suōfàng ซูม
较大jiàodà ขยายใหญ่ขึ้น
缩小suōxiǎo ย่อขนาด
网关wǎngguān เกตเวย์
局域网júyùwǎng โครงข่ายแลน

 

 

คำศัพท์น่ารู้