คำว่า ' โครงข่ายแมน ' ในภาษาจีน คือ 城域网 ( chéngyùwǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 城域网

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
较大jiàodà ขยายใหญ่ขึ้น
缩小suōxiǎo ย่อขนาด
网关wǎngguān เกตเวย์
局域网júyùwǎng โครงข่ายแลน
地区dìqū พื้นที่

 

 

คำศัพท์น่ารู้