คำว่า ' เครือข่ายระยะไกล ' ในภาษาจีน คือ 远程网 ( yuǎnchéngwǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 远程网

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网关wǎngguān เกตเวย์
局域网júyùwǎng โครงข่ายแลน
地区dìqū พื้นที่
城域网chéngyùwǎng โครงข่ายแมน
广域网guǎngyùwǎng โครงข่ายแวน

 

 

คำศัพท์น่ารู้