คำว่า ' อีเธอร์เน็ต ' ในภาษาจีน คือ 以太网 ( yǐtàiwǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 以太网

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
局域网júyùwǎng โครงข่ายแลน
地区dìqū พื้นที่
城域网chéngyùwǎng โครงข่ายแมน
广域网guǎngyùwǎng โครงข่ายแวน
远程网yuǎnchéngwǎng เครือข่ายระยะไกล

 

 

คำศัพท์น่ารู้