คำว่า ' รีโมท ' ในภาษาจีน คือ 远程 ( yuǎnchéng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 远程

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
地区dìqū พื้นที่
城域网chéngyùwǎng โครงข่ายแมน
广域网guǎngyùwǎng โครงข่ายแวน
远程网yuǎnchéngwǎng เครือข่ายระยะไกล
以太网yǐtàiwǎng อีเธอร์เน็ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้