คำว่า ' โมเด็ม ' ในภาษาจีน คือ 调制解调器 ( tiáozhìjiědiàoqì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 调制解调器

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
城域网chéngyùwǎng โครงข่ายแมน
广域网guǎngyùwǎng โครงข่ายแวน
远程网yuǎnchéngwǎng เครือข่ายระยะไกล
以太网yǐtàiwǎng อีเธอร์เน็ต
远程yuǎnchéng รีโมท

 

 

คำศัพท์น่ารู้