คำว่า ' ออนไลน์ ' ในภาษาจีน คือ 在线 ( Zàixiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 在线

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
广域网guǎngyùwǎng โครงข่ายแวน
远程网yuǎnchéngwǎng เครือข่ายระยะไกล
以太网yǐtàiwǎng อีเธอร์เน็ต
远程yuǎnchéng รีโมท
调制解调器tiáozhìjiědiàoqì โมเด็ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้