คำว่า ' ใช้งานแบบออฟไลน์ ' ในภาษาจีน คือ 脱机工作 ( tuōjīgōngzuò )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 脱机工作

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
以太网yǐtàiwǎng อีเธอร์เน็ต
远程yuǎnchéng รีโมท
调制解调器tiáozhìjiědiàoqì โมเด็ม
在线Zàixiàn ออนไลน์
下线Xià xiàn ออฟไลน์

 

 

คำศัพท์น่ารู้