คำว่า ' รูปแบบ ' ในภาษาจีน คือ 格式化 ( Géshì huà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 格式化

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
远程yuǎnchéng รีโมท
调制解调器tiáozhìjiědiàoqì โมเด็ม
在线Zàixiàn ออนไลน์
下线Xià xiàn ออฟไลน์
脱机工作tuōjīgōngzuò ใช้งานแบบออฟไลน์

 

 

คำศัพท์น่ารู้