คำว่า ' ความปลอดภัย ' ในภาษาจีน คือ 安全 ( Ānquán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 安全

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
调制解调器tiáozhìjiědiàoqì โมเด็ม
在线Zàixiàn ออนไลน์
下线Xià xiàn ออฟไลน์
脱机工作tuōjīgōngzuò ใช้งานแบบออฟไลน์
格式化Géshì huà รูปแบบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้