คำว่า ' การติดตั้ง ' ในภาษาจีน คือ 装置 ( zhuāngzhì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 装置

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
在线Zàixiàn ออนไลน์
下线Xià xiàn ออฟไลน์
脱机工作tuōjīgōngzuò ใช้งานแบบออฟไลน์
格式化Géshì huà รูปแบบ
安全Ānquán ความปลอดภัย

 

 

คำศัพท์น่ารู้