คำว่า ' ข้อความ ' ในภาษาจีน คือ 讯息 ( xùnxī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 讯息

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
脱机工作tuōjīgōngzuò ใช้งานแบบออฟไลน์
格式化Géshì huà รูปแบบ
安全Ānquán ความปลอดภัย
装置zhuāngzhì การติดตั้ง
信息xìnxī ข้อมูล

 

 

คำศัพท์น่ารู้