คำว่า ' เครื่องหมาย ' ในภาษาจีน คือ 标记 ( Biāojì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 标记

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
安全Ānquán ความปลอดภัย
装置zhuāngzhì การติดตั้ง
信息xìnxī ข้อมูล
讯息xùnxī ข้อความ
标语biāoyǔ สโลแกน

 

 

คำศัพท์น่ารู้