คำว่า ' ดิจิทัล ' ในภาษาจีน คือ 数字 ( Shùzì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 数字

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
信息xìnxī ข้อมูล
讯息xùnxī ข้อความ
标语biāoyǔ สโลแกน
标记Biāojì เครื่องหมาย
语言Yǔyán ภาษา

 

 

คำศัพท์น่ารู้