คำว่า ' กฎหมายอาญา ' ในภาษาจีน คือ 刑法 ( xíngfǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 刑法

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (กฎหมาย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
法律fǎlǜ กฎหมาย
民法mínfǎ กฎหมายแพ่ง
商法shāngfǎ กฎหมายพาณิชย์
劳动法láodòngfǎ กฎหมายแรงงาน
戒严令jièyánlìng กฎอัยการศึก

 

 

คำศัพท์น่ารู้