คำว่า ' โจทก์ ' ในภาษาจีน คือ 原告 ( yuángào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 原告

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (กฎหมาย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
告状gàozhuàng ฟ้องร้อง
保释bǎoshì ประกันตัว
证据zhèngjù หลักฐาน
证人zhèngrén พยาน
判词pàncí คำพิพากษา

 

 

คำศัพท์น่ารู้