คำว่า ' ข้อกล่าวหา ' ในภาษาจีน คือ 罪状 ( zuìzhuàng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 罪状

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (กฎหมาย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
证据zhèngjù หลักฐาน
证人zhèngrén พยาน
判词pàncí คำพิพากษา
原告yuángào โจทก์
被告bèigào จำเลย

 

 

คำศัพท์น่ารู้