คำว่า ' ไต่สวน ' ในภาษาจีน คือ 审讯 ( shěnxùn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 审讯

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (กฎหมาย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
自首zìshǒu มอบตัว
嫌疑人xiányírén ผู้ต้องสงสัย
庭长tíngzhǎng หัวหน้าศาล
破产法院Pòchǎn fǎyuàn ศาลล้มละลาย
交通规则Jiāotōng guīzé กฎจราจร

 

 

คำศัพท์น่ารู้