คำว่า ' นักโทษ ' ในภาษาจีน คือ 犯人 ( fànrén )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 犯人

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (กฎหมาย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
破产法院Pòchǎn fǎyuàn ศาลล้มละลาย
交通规则Jiāotōng guīzé กฎจราจร
审讯shěnxùn ไต่สวน
从犯cóngfàn ผู้สมรู้ร่วมคิด
目击者mùjīzhě ผู้เห็นเหตุการณ์

 

 

คำศัพท์น่ารู้