คำว่า ' ภูมิแพ้ ' ในภาษาจีน คือ 过敏症 ( guòmǐnzhèng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 过敏症

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
糖尿病tángniàobìng เบาหวาน
ái มะเร็ง
爱滋病àizībìng เอดส์
瘫痪tānhuàn อัมพาต
贫血症pínxiězhèng โลหิตจาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้