คำว่า ' อัมพาต ' ในภาษาจีน คือ 瘫痪 ( tānhuàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 瘫痪

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
糖尿病tángniàobìng เบาหวาน
ái มะเร็ง
过敏症guòmǐnzhèng ภูมิแพ้
爱滋病àizībìng เอดส์
贫血症pínxiězhèng โลหิตจาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้