คำว่า ' โรคหัวใจ ' ในภาษาจีน คือ 心脏病 ( xīnzàngbìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 心脏病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
过敏症guòmǐnzhèng ภูมิแพ้
爱滋病àizībìng เอดส์
瘫痪tānhuàn อัมพาต
贫血症pínxiězhèng โลหิตจาง
结核病jiéhébìng วัณโรค

 

 

คำศัพท์น่ารู้