คำว่า ' โรคประสาท ' ในภาษาจีน คือ 精神病 ( jīngshénbìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 精神病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
爱滋病àizībìng เอดส์
瘫痪tānhuàn อัมพาต
贫血症pínxiězhèng โลหิตจาง
结核病jiéhébìng วัณโรค
心脏病xīnzàngbìng โรคหัวใจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้