คำว่า ' กามโรค ' ในภาษาจีน คือ 性病 ( xìngbìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 性病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
瘫痪tānhuàn อัมพาต
贫血症pínxiězhèng โลหิตจาง
结核病jiéhébìng วัณโรค
心脏病xīnzàngbìng โรคหัวใจ
精神病jīngshénbìng โรคประสาท

 

 

คำศัพท์น่ารู้