คำว่า ' ความดันโลหิตสูง ' ในภาษาจีน คือ 血压高 ( xiěyāgāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 血压高

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
心脏病xīnzàngbìng โรคหัวใจ
精神病jīngshénbìng โรคประสาท
性病xìngbìng กามโรค
天花tiānhuā ไข้ทรพิษ
血压低xiěyādī ความดันโลหิตต่ำ

 

 

คำศัพท์น่ารู้