คำว่า ' โรคเรื้อรัง ' ในภาษาจีน คือ 慢性病 ( mànxìng bìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 慢性病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
流行病liúxíng bìng โรคระบาด
传染病chuánrǎnbìng โรคติดต่อ
打瞌睡dǎkēshuì สัปหงก
涂擦túcā ทายา
副作用fùzuòyòng ผลข้างเคียง

 

 

คำศัพท์น่ารู้