คำว่า ' สัปหงก ' ในภาษาจีน คือ 打瞌睡 ( dǎkēshuì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 打瞌睡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
流行病liúxíng bìng โรคระบาด
慢性病mànxìng bìng โรคเรื้อรัง
传染病chuánrǎnbìng โรคติดต่อ
涂擦túcā ทายา
副作用fùzuòyòng ผลข้างเคียง

 

 

คำศัพท์น่ารู้