คำว่า ' ผลข้างเคียง ' ในภาษาจีน คือ 副作用 ( fùzuòyòng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 副作用

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
流行病liúxíng bìng โรคระบาด
慢性病mànxìng bìng โรคเรื้อรัง
传染病chuánrǎnbìng โรคติดต่อ
打瞌睡dǎkēshuì สัปหงก
涂擦túcā ทายา

 

 

คำศัพท์น่ารู้