คำว่า ' โรค ' ในภาษาจีน คือ 疾病 ( Jí bìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 疾病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
涂擦túcā ทายา
副作用fùzuòyòng ผลข้างเคียง
按摩ànmó นวด
细菌xì jùn แบคทีเรีย
病毒bìng dú ไวรัส

 

 

คำศัพท์น่ารู้