คำว่า ' ภูมิแพ้ ' ในภาษาจีน คือ 过敏 ( guòmǐn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 过敏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
按摩ànmó นวด
细菌xì jùn แบคทีเรีย
病毒bìng dú ไวรัส
疾病Jí bìng โรค
病入膏肓bìngrùgāohuāng โรคร้าย (หมดทางรักษา)

 

 

คำศัพท์น่ารู้