คำว่า ' โรคหัด ' ในภาษาจีน คือ 疹子 ( zhěn zǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 疹子

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
疾病Jí bìng โรค
病入膏肓bìngrùgāohuāng โรคร้าย (หมดทางรักษา)
过敏guòmǐn ภูมิแพ้
艾滋病àizībìng เอดส์
疟疾nüèjí ไข้มาลาเรีย

 

 

คำศัพท์น่ารู้