คำว่า ' ฝีดาษ งูสวัด ' ในภาษาจีน คือ 疱疹 ( pàozhěn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 疱疹

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
过敏guòmǐn ภูมิแพ้
艾滋病àizībìng เอดส์
疹子zhěn zǐ โรคหัด
疟疾nüèjí ไข้มาลาเรีย
伤寒shānghán ไทฟอยด์

 

 

คำศัพท์น่ารู้