คำว่า ' โรคประสาท ' ในภาษาจีน คือ 神经病 ( shén jīng bìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 神经病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
疹子zhěn zǐ โรคหัด
疟疾nüèjí ไข้มาลาเรีย
疱疹pàozhěn ฝีดาษ งูสวัด
伤寒shānghán ไทฟอยด์
发疯fā fēng บ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้