คำว่า ' บ้า ' ในภาษาจีน คือ 发疯 ( fā fēng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 发疯

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
疟疾nüèjí ไข้มาลาเรีย
疱疹pàozhěn ฝีดาษ งูสวัด
伤寒shānghán ไทฟอยด์
神经病shén jīng bìng โรคประสาท
关节炎guānjiéyán ข้อต่ออักเสบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้