คำว่า ' ข้อต่ออักเสบ ' ในภาษาจีน คือ 关节炎 ( guānjiéyán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 关节炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
疱疹pàozhěn ฝีดาษ งูสวัด
伤寒shānghán ไทฟอยด์
神经病shén jīng bìng โรคประสาท
发疯fā fēng บ้า
水痘shuĭ dòu อีสุกอีใส

 

 

คำศัพท์น่ารู้