คำว่า ' ดีซ่าน ' ในภาษาจีน คือ 黄疸 ( huángdăn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 黄疸

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
发疯fā fēng บ้า
关节炎guānjiéyán ข้อต่ออักเสบ
水痘shuĭ dòu อีสุกอีใส
霍乱huò luàn อหิวาตกโรค
偏瘫piān tān อัมพาตครึ่งซีก

 

 

คำศัพท์น่ารู้