คำว่า ' โรคความจำเสื่อม ' ในภาษาจีน คือ 老年疾呆症 ( lǎo nián jí dāi zhèng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 老年疾呆症

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
偏瘫piān tān อัมพาตครึ่งซีก
黄疸huángdăn ดีซ่าน
偏头痛piān tóu tòng ไมเกรน
流行性腮腺炎liúxíngxìng sāixiànyán คางทูม
麻痹mábì อัมพาต

 

 

คำศัพท์น่ารู้