คำว่า ' โปลิโอ ' ในภาษาจีน คือ 脊髓灰质炎 ( jĭsuĭ huī zhì yán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 脊髓灰质炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
流行性腮腺炎liúxíngxìng sāixiànyán คางทูม
麻痹mábì อัมพาต
老年疾呆症lǎo nián jí dāi zhèng โรคความจำเสื่อม
liú เนื้องอก
狂犬病kuáng quăn bìng โรคพิษสุนัขบ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้