คำว่า ' ไข้เหลือง ' ในภาษาจีน คือ 黄热病 ( huáng rè bìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 黄热病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
痛风tòng fēng โรคเกาต์
斑疹伤寒bān zhĕn shāng hán โรคไข้ราดสาดใหญ่
荨麻疹xún mă zhĕn โรคลมพิษ
带状疮疹dài zhuàng chuāng zhĕn โรคงูสวัด
非典fēi diǎn โรคซาร์ส

 

 

คำศัพท์น่ารู้