คำว่า ' โรคงูสวัด ' ในภาษาจีน คือ 带状疮疹 ( dài zhuàng chuāng zhĕn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 带状疮疹

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
斑疹伤寒bān zhĕn shāng hán โรคไข้ราดสาดใหญ่
荨麻疹xún mă zhĕn โรคลมพิษ
黄热病huáng rè bìng ไข้เหลือง
非典fēi diǎn โรคซาร์ส
皮肤病pífūbìng โรคผิวหนัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้