คำว่า ' ผักกาดขาว ' ในภาษาจีน คือ 白菜 ( báicài )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 白菜

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ผัก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
柿子椒shìzijiāo พริกหยวก
胡椒hújiāo พริกไทย
辣椒làjiāo พริก
空心菜kōngxīncài ผักบุ้ง
芫荽yánsuī ผักชี

 

 

คำศัพท์น่ารู้