คำว่า ' ผักกวางตุ้ง ' ในภาษาจีน คือ 青菜 ( qīngcài )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 青菜

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ผัก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
胡椒hújiāo พริกไทย
辣椒làjiāo พริก
空心菜kōngxīncài ผักบุ้ง
芫荽yánsuī ผักชี
白菜báicài ผักกาดขาว

 

 

คำศัพท์น่ารู้