คำว่า ' ผื่น ' ในภาษาจีน คือ 皮疹 ( pí zhěn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 皮疹

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
皮炎pí yán ผิวหนังอักเสบ
痱子fèi zǐ ผด
脓肿nóng zhǒng ฝีหนอง
挫伤cuò shāng ฟกช้ำ
灼伤zhuó shāng แผลไหม้

 

 

คำศัพท์น่ารู้