คำว่า ' หกล้ม ' ในภาษาจีน คือ 跌倒 ( diē dǎo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 跌倒

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
脓肿nóng zhǒng ฝีหนอง
挫伤cuò shāng ฟกช้ำ
灼伤zhuó shāng แผลไหม้
擦伤cā shāng แผลถลอก
烫伤tàng shāng แผลถูกลวก

 

 

คำศัพท์น่ารู้