คำว่า ' วัณโรค ' ในภาษาจีน คือ 肺病 ( fèi bìng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肺病

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
高血压gāoxueyā ความดันโลหิตสูง
低血压dīxuèyā ความดันต่ำ
感冒gǎn mào เป็นหวัด
流感liú gǎn โรคไข้หวัดใหญ่
禽流感qín liú gǎn ไข้หวัดนก

 

 

คำศัพท์น่ารู้